పోస్ట్‌లు

జులై, 2023లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

అమెరికా అల్లుడు…(కథ)

                                                                       అమెరికా అల్లుడు                                                                                                                                                 (కథ) కట్నకానుకలు అనేది ఆడపిల్లకు చేయబడ్డ అవినీతి. దాన్ని ఆడపిల్లలే   నిషేదించగలరు. కానీ , ఆ ఆడపిల్లలే , పెళ్ళికొడుకు యొక్క తల్లిని-అక్కని-చెల్లిని-ఆ కృరమైన కట్నకానుకలను తీసుకోమని చెప్పటం ఎంత పెద్ద ఘోరం ? దీంట్లో చాలాపెద్ద భాగం ఆడపిల్లలదే. వారి భాగం వారు చెయ్యలేకపోతే , పెళ్ళి చేసుకోబొయే పెళ్ళికొడుకు ఈ నేరాన్ని ఖచ్చితంగా ఆపగలడు. డబ్బు జీవితానికి అవసరమే. కానీ , జీవితమే డబ్బు కాదు. ఆ డబ్బును ప్రతి మగాడూ సంపాదించగలడు. అందువల్ల కట్నకానుకలు అనేది లేకుండా పెళ్ళి చేసివ్వటానికి ఒప్పుకోవాలి. తల్లి-తండ్రులను ఒప్పించాలి. లేకపోతే...క్షమించాలి. మీరు ఒంటరిగా నిలబడి   పెళ్ళి చేసుకోగలను అనేది మీ పెద్దలకు భవ్యంగా తెలుపండి. ********************************* ********************************* ********************************* “ దినేష్ మీ ఇంటి దగ్గర నుండి ఉత్తరం వచ్చింది... ”

నాకూ నొప్పి పుడుతుంది...(కథ)

                                                              నాకూ నొప్పి పుడుతుంది                                                                                                                                                       ( కథ ) " ఆదర్శ వివాహం " కోల్పోవడం అనేది మరణం ద్వారా జీవిత భాగస్వామిని కోల్పోయే సంక్షోభం . ఒంటరిగా , ప్రేమించబడలేదని మరియు తిరస్కరించబడినట్లు అనిపించవచ్చు . విడాకుల కారణాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు తీవ్ర నొప్పిని అనుభవించవచ్చు . విడాకుల వల్ల విడిపోయిన కుటుంబాల్లోని పిల్లలపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది ********************************* ********************************* ********************************* విండో సైడు సీటులో కూర్చుని మెల్లగా చూపులను బయటకు పంపాను . చల్లని గాలి మొహానికి తగిలి విసుగ్గా ఉన్న నా మనసును చల్ల బరిచింది . ఐదు నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు , ఒక గంటన్నర సేపు తరువాతి బస్సు కొసం కాచుకోవలసి వచ్చింది . రాత్రి ఏడు గంటలు . బస్సు బయలుదేరింది . గాలి ఇంకా వేగంగా వ