పోస్ట్‌లు

జనవరి, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

మాటల బాణాలు...(కథ)

                                                                    మాటల బాణాలు                                                                                                                                                    (కథ) ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో మాట అనేది ఎంతో విలు వైనది . ప్రతి చర్యా , ప్రతి కదలికా ప్రతి పనీ మాటతోనే ముడిపడి వుంది . ప్రాంతమేదైనా , దేశమేదైనా భాషేదైనా మదిలో మెదిలే భావ ప్రకటనల రూపమే " మాట " . మాటల్ని తేలిగ్గా తీసుకోడానికి వీల్లేదు . మాటంటే వాంగ్మూలం , మనసుకు అద్దం . గొంతులోంచి పొంగుకొచ్చే ప్రతి మాటా ... మొత్తంగా జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది . నిరాశావాదాన్ని మోసుకొచ్చే మాట మాట్లాడిన ప్రతిసారీ శరీరం కించిత్ ‌ కుంచించుకుపోతుంది . భృకుటి కాస్త ముడిపడుతుంది . కళ్లు కాసేపు శూన్యంలోకి చూస్తాయి . గుండె బలహీనంగా కొట్టుకుంటుంది . మెదడు మరింత బేజారైపోతుంది . నిశ్శబ్ద విషాద సంగీతమేదో మన చెవుల్ని తాకుతుంది . అదే , ఆశావాదాన్ని ప్రతిబింబించే మాట నాభిలోంచి పొంగుకొస్తున్నప్పుడైతే ... ఛాతీ ఓ రెండంగుళాలు వ