పోస్ట్‌లు

2023లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

పిడుగు…(కథ)

                                                                               పిడుగు                                                                                                                                                           (కథ) పెద్ద వర్షం వస్తున్న సమయం ఇంటి వెనుక వైపున్న బావి గోడ దగ్గర ఆవుపేడను గుండ్రంగా చేసి , పరచి పడేసి వచ్చేయాలట. రాత్రి పిడుగులు పడుతున్నప్పుడు ' అర్జునా...అర్జునా ' అని చెప్పుకుంటూ కళ్ళుమూసుకుని ఉండాలట. తెల్లవారిన తరువాత చూస్తే ఆ పేడ బంతిలో పిడుగుపడి అది బంగారంగా మారి ఉంటుందట. ప్రశ్న ఒకటి , జవాబు ఒకటి...జరగాల్సింది ఒకటి , జరిగేది ఒకటి అని ఉన్నది. చల్లటి వర్షం ,   అందమైన మెరుపులు , మరణం అనే పిడుగు , ఇది ఎందుకు ? ********************************* ********************************* *********************************** చిన్న వయసులో చక్రవర్తికి ఎప్పుడూ అనుమానం. తెలుగు టీచర్ రఘునాద శాస్త్రి దగ్గర మాట మాటకీ అడుగుతాడు. "సార్...పిడుగు పడింది...పిడుగు పడిందని చెబుతున్నారే సార్...పిడుగు ఎలా ఉంటుంది సార్...లావుగా కొండరాయి లాగా ఉంటుందా సార

రైల్లో వచ్చిన అమ్మాయి…(కథ)

                                                             రైల్లో వచ్చిన అమ్మాయి                                                                                                                                              (కథ) తలమీద వులన్ టోపీ తగిలించుకుని , వులన్ సాలూవాతో రెండు సార్లు శరీరాన్ని చుట్టుకోనున్నా , కమాండర్ కపూర్ కి కలకత్తా యొక్క ఆ మాఘమాస చలి కొంచం కఠినంగానే ఉన్నట్టు అనిపించింది.. కార్గిల్ యుద్దంలో పాకిస్తాన్ సైనికులతో పోరాడుతున్నప్పుడు కురిసిన మంచు , చలి కంటే ఇదేమంత కఠినం కాదు అని చెప్పేంత చలిగాలి ఇక్కడ లేదని కపూర్ కి బాగా తెలుసు. అయినాకానీ ఆ రోజు ఆయన బాధ్యతలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ చలి కఠినంగా అనిపించలేదు. ఈ రోజు ఆయనకు ఏ బాధ్యతా లేదు. రిటైర్ అయిపోయారు. తన ఇంటికి తిరిగి వెళుతున్నారు. స్టీం ఇంజెన్ బండి బయలుదేరటానికి గంట మోగింది. గార్డు యొక్క విజిల్ శబ్ధం వినబడిన వెంటనే బండి బయలుదేరింది. ఆ ఫస్ట్ క్లాస్ పెట్టెలో ఆయన తప్ప ఇంకెవరూ లేరు. చలి కాలం కాబట్టి సెకండ్ క్లాసులో కూడా ప్రయాణీకులు తక్కువగా ఉన్నారు. అందరు ప్రయణీకులూ కాళ్ళు జాపుకుని హాయిగా కూర్చున్నారు. కమాండర్ కపూర్ గ