పోస్ట్‌లు

జులై 7, 2021లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

'నాన్నా' రా! ... (కథ)

                                                                                        ' నాన్నా ' రా !                                                                                                                                                                                       ( కథ ) " అమ్మా ... ఎప్పుడు చూడు నా భార్యతో గొడవపెట్టుకోవటం ఆపుతావా ... లేదా ? ఇక మీదట దాన్ని తిడితే నాకు పిచ్చి కోపం వస్తుంది !"--- ఆవేశంలో కోపాన్ని కక్కుతున్న కొడుకు శ్రీకాంత్ ను చూసి ఆశ్చర్యపోయి , షాక్ తిన్నది తల్లి రాజ్యం . " ఏమిట్రా చెబుతున్నావు ... సునీతతో నేను గొడవ పడుతున్నానా ? దాన్ని తిడుతున్నానా ? అదే , ' నువ్వు ఇక్కడ కూర్చోకూ ! ఇది తీయకు ... అది తీయకు , దాన్ని తాకకు అని ఏదో ఒకటి చెబుతూనే ఉంటోంది " పొంగుకు వస్తున్న కన్నీటిని తిరిగి కళ్ళల్లోకే పంపటానికి ప్రయత్నించి ఓడిపోయింది . " సునీతా తోనే ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నావని చూస్తే ... నాతోనూ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నావు కదా ?" " ఏమి