పోస్ట్‌లు

డిసెంబర్ 14, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

జారిపోయిన పుస్తకం...(కథ)

                                                                  జారిపోయిన పుస్తకం                                                                                                                                                              ( కథ ) “నమస్తే సార్. నా పేరు మహేశ్వరీ. మీరు ఇప్పుడు ఫ్రీ గా ఉన్నారా సార్? మీ దగ్గర కాసేపు మాట్లాడ వచ్చా సార్...” అన్నది.  “విషయమేమిటో త్వరగా చెప్పండి మ్యాడం...” అన్నాను చిన్న విసుగుతో. “మీ యొక్క కథా సంపుటి ఒకటి చదివాను...” అని ఆమె మొదలుపెట్టగానే, నాకు చాలా సంతోషంగానూ, చిన్న షాక్ గానూ ఉన్నది. నేను ఒకే ఒక కథా సంపుటి పుస్తకాన్నే ప్రచురించాను. అది కూడా ముగిసిపోయిన బుక్ ఎక్జిబిషన్ను ఉద్దేశించి ప్రచురించిన పుస్తకం. అందులో ఒక్క పుస్తకం కూడా అమ్ముడుపోలేదు. “పుస్తకం మీకెలా దొరికింది మ్యాడం...?” “హైదరాబాద్ బుక్ ఎక్జిబిషన్ లో నుండి మా ఆయన కొనుకొచ్చి ఇచ్చారు...” “ఎక్జిబిషన్ లో నేను అమ్మకానికి ఉంచిన నా పుస్తకాలలో ఒక్క పుస్తకం కూడా ఇంతవరకు అమ్ముడు పోలేదు. అదే అదెలా నా కథా సంపుటి పుస్తకం ఒకటి మీకు దొరికింది అనేది నాకు అర్ధం కావటం లేదు...” ఒక్క పుస్తకం కూడా అమ్ముడ