పోస్ట్‌లు

జులై 8, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

మేళతాళాలు...(కథ)

                                                                          మేళతాళాలు                                                                                                                                                                     ( కథ ) సాగర్ , నీరజ ఇద్దరూ ఒకే కంపెనీలో , అకౌంట్స్ సెక్చన్లో పనిచేస్తున్నారు . నీరజ అకౌంట్స్ లో తనకు ఏ డౌట్ ఉన్నా తనకంటే సీనియర్ అయిన సాగరను అడిగి తెలుసుకుని పనిచేసేది .   అలా ఉద్యోగంలో ఏర్పడిన పరిచయం కొన్ని రోజులకు స్నేహంగా మారింది . కొన్ని రోజులకు ఇద్దరి స్నేహమూ , ప్రేమగా మారింది . ఇద్దరూ తమ ప్రేమ గురించి వాళ్ల పెద్దవాళ్లకు చెప్పటానికి భయపడ్డారు . నీరజ ఇంట్లో ఆమె పెళ్ళికి ఏర్పాట్లు తీవ్రంగా మొదలుపెట్టారు . నీరజ చాలమందిని రిజెక్ట్ చేసింది . చివరగా ఆమె తండ్రికి కోపం వచ్చి , ఈ సారి చూడ బోయే పెళ్ళికొడుకును నువ్వు రిజెక్ట్ చేసినా నీ తలవంచి అతనితోనే పెళ్ళి జరుపుతాను అని బెదిరించారు . నీరజకు కూడా వచ్చే పెళ్ళికొడుకును రిజెక్ట్ చేయటానికి రీజన్ దొరకలేదు . ఈ మాటే సాగర్ కి చ