పోస్ట్‌లు

జులై 14, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

గర్వం…(కథ)

                                                                               గర్వం                                                                                                                                                            ( కథ ) ఆ కుటుంబానికి పెద్దది కూతురు రోహిణి . పెళ్ళి చేసుకుని భర్త ఇంటికి వెళ్ళిన ఆమె ... ఒక సంవత్సరం తరువాత , చేతిలో బిడ్డతో , కళ్ళ నిండా నీరుతో పుట్టింటో వదిలి పెట్టబడింది . రోహిణి పరిస్థితి చూసి కన్న తల్లి సావిత్రి ఆవేదన చెందింది . ‘ కూతురు పెళ్ళిచేసుకుని ఒకే సంవత్సరంలో భర్తను కోల్పోయి విధవరాలుగా ఇంటి లోపలకు వచ్చిందే ...!’ అనే షాక్ తోనే తండ్రి చనిపోయారు . కారుణ్య నియామకం క్రింద తండ్రి ఉద్యోగం ఇంట్లో ఒకళ్ళకి ఇస్తామని ప్రభుత్వం తెలిపింది . ఏ ఆధారమూ లేకుండా వచ్చి నిలబడ్డ కూతురు తండ్రి వలన వచ్చిన ఉద్యోగంలో జేరితే ఆమె జీవితం సాఫీగా గడిచిపోతుందని ఆశపడింది తల్లి . కానీ , కూతురు ఆ ఉద్యోగాన్ని తన కన్న ఎక్కువ చదువుకున్న తమ్ముడికి త్యాగం చేసింది . తల్లి బాధ పడ్డది . తమ్ముడు తనకూ , తన బ