పోస్ట్‌లు

సెప్టెంబర్ 25, 2021లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

విశాలమైన జైలు…(కథ)

                                                                    విశాలమైన జైలు                                                                                                                                                   ( కథ)   " ఒకప్పుడు వృద్దులు ఇంట్లోవుంటేనే ఎంతో గౌరవం. గతంలో ఏదో మహా నగరంలో మాత్రమే ఒకటి అరా కనిపించే వృద్దాశ్రమాలు నేడు చిన్న చిన్న పట్టణాలు , ఒక మాదిరి గ్రామాలలో కూడా వీధికి ఒకటి వెలుస్తున్నాయి. వృద్దాశ్రమాలు అతిధి గృహాలు అయ్యాయి. అవి ఇప్పుడు రిటైర్మెంట్ హోమ్స్ అయినై.   కన్న తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు బరువయ్యారు. కన్న బిడ్డలు వాళ్ళను కన్నవారికి కన్నీటిని కానుక ఇస్తున్నారు. ' మరుజన్మ ఉన్నదో లేదో , ఈ మమతలు అప్పుడేమవుతాయో ' అని కవి రాసిన పాటను వింటుంటే ఎందుకో గాని మరుజన్మ గురించి రాసినట్లు అనిపించడం లేదు. ఈ జన్మ గురించి రాసినట్లే అనిపిస్తోంది. మాతృ దేవో భవ , పితృ దేవో భవ అన్న వేద మంత్రాన్ని వల్లే వేసే భారత భూమిలో మనం అందరం ధర్మాన్ని వదిలివేసి మనకు సంపాదించుకునే శక్తి సామర్ధ్యాలు లభించాయని , మనకు ఒక కుటుంబము ఏర్ఫడింది కదా అని , ఇక మనకు తల్లి తండ్రు