పోస్ట్‌లు

సెప్టెంబర్ 11, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

సెల్ ఫోన్…(కథ)

                                                                         సెల్ ఫోన్                                                                                                                                                         ( కథ ) ఎప్పుడూ నిజాలే చెప్పాలనీ , అబద్ధం ఆడకూడదు అని చిన్నప్పటినుంచి పెద్దవాళ్లు మనకి చెప్తారు . గొప్ప గొప్ప గురువులు మరియు అన్ని మతాలు కూడా ఇదే చెప్తాయి . ఎల్లప్పుడూ నిజాలు చెప్పి నమ్మకమైన వ్యక్తులుగా ఉండి గొప్పవారు అయిన ఎన్నో కథలు రామాయణ మహాభారతాలలో ఉన్నాయి . కానీ   ఏ సందర్భంలో అయినా నిజాలే చెప్పడం అనేది అంత సులువైన విషయం కాదు . అబద్ధం సమస్యలకి తాత్కాలిక పరిష్కారం ఇస్తుంది . రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ మరికొన్ని సమస్యలను తీసుకువస్తుంది . చివర్గ మానసిక ప్రశాంతతను దూరం చేస్తుంది . నిజాయితీగా ఉంటే మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది . అది మన ఆత్మ విశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది . అది మన ఆలోచనల్లో స్పష్టత తీసుకువస్తుంది . కాబట్టి నిజాయితీ అనేది అత్యుత్తమ జీవన విధానం . నిజాయితీగా ఉండడం మొదలు పెడితే మన