పోస్ట్‌లు

మే 20, 2023లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

ఉత్తమ భర్త...(కథ)

                                                                            ఉత్తమ భర్త                                                                                                                                                                       ( కథ ) సంసారమనే బండికి భార్య , భర్త రెండు చక్రాలు . రెండు కలిసి సక్రమంగా నడిస్తేనే ఆ బండి ఎలాంటి ఒడుదుడుకులు లేకుండా సాగిపోతుంది . పెళ్లి చేసుకున్న జంటలు తమ వివాహ బంధం చిరకాలం ఉండాలనే కోరుకుంటారు . భార్యభర్తల మధ్య అన్యోన్యత , ప్రేమ , ఒకరి పట్ల మరొకరికి గౌరవం ఉంటేనే వారి దాంపత్యం సాఫీగా సాగిపోతుంది . అప్పుడే వారి జీవితంలో ఎటువంటి అపార్థాలు , సమస్యలు ఉండవు . ఇలాంటి జంటలలో భార్యా - భర్తల మధ్య విడదీయలేని బంధం ఏర్పడుతుంది . ఒకరినొకరు వదులుకోలేరు . అలాంటి భార్యా , భర్తల కథలో ఈ కథ కధానాయకుడు ఎలా ఉత్తమ భర్తగా నిలిచిపోయేడో ఈ కథ చదివి తెలుసుకోండి . ********************************* ********************************* *********************************** తెల్లవారు జాము ! ఉరుములూ , మెరుపుల