పోస్ట్‌లు

ఆగస్టు, 2021లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

నాతో వచ్చిన అమ్మాయి…(కథ)

                                                                 నాతో వచ్చిన అమ్మాయి                                                                                                                                           (కథ) అనుమానం పెనుభూతం అంటారు. ఔను! ఇది నిజంగా పెనుభూతమే. ఎలాంటి భూతం పట్టినా వదిలించవచ్చు గానీ , అనుమానం పట్టుకుంటే మాత్రం వదిలించడం దాదాపు అసాధ్యం. అనుమానం వల్ల మానవ సంబంధాలు దెబ్బతినడమే కాదు , మనశ్శాంతి కూడా కరువవుతుంది. మారుతున్న కాలంలో అనుమానం కొంతవరకు అవసరమే. అన్నింటినీ గుడ్డిగా నమ్మి , అలా నమ్మడం వల్ల మోసపోయి , తర్వాత తాపీగా విచారించే కంటే కొన్ని విషయాలలో ముందుకు పోవాలనుకున్నప్పుడు కొంచెం అనుమానించి , ఆపై ఆ అనుమానాన్ని నివృత్తి చేసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవడం మేలు. అన్నింటినీ గుడ్డిగా నమ్మడం ఎలా క్షేమం కాదో , అన్నింటినీ అతిగా అనుమానించడమూ శ్రేయస్కరం కాదు. ఈ కథలో జానకి తన స్నేహితురాలు , తన భర్తను ఎవరో ఇంకొక అమ్మాయితో చూశానని చెప్పటంతో , అంతవరకు తన భర్త మీద ఎవరు ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా నమ్మని జానకి , స్నేహితురాలు చెప్పిన విషయాన్ని గుడ్డిగా నమ్మి  భర్తను అనుమానించి , ఆత