పోస్ట్‌లు

జూన్ 26, 2021లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

ఆనందనిలయం….(కథ)

                                                                        ఆనందనిలయం                                                                                                                                                   (కథ) " విమల్ ... డైనింగ్ టేబుల్ మీద చపాతీలు ఉన్నాయి . ఫ్లాస్కులో కాఫీ పోసుంచాను . డాడీ ఏడు గంటలకు వచ్చాస్తారు . అంతవరకు చదువుకుంటూ ఉండు . ఆకలి వేస్తే నువ్వు తినేయి . నాకు ఆఫీసుకు టైమైంది " అని హడావిడి పడుతోంది స్వర్ణ . " నువ్వు తిన్నావా అమ్మా ?" " లేదు బంగారం . నాకు ఆఫీసుకు టైమైంది . నేను   బయలుదేరుతాను .  ఇల్లు   తాళం వేసుకుని జాగ్రత్తగా ఉండు " " సరేనమ్మా ?" వేగ వేగంగా రెండు ముద్దలు తినడానికి కూడా సమయం లేక వెలుతున్న అమ్మను చూస్తున్న విమల్ కు చదువుకోవటానికో ... తినడానికో ఇష్టం లేకపోయింది . రాత్రి ఏడు గంటల తరువాత ఇంటికి వచ్చిన విమల్ తండ్రి   ప్రశాద్ , " తిన్నావా విమల్ ... ?" అని ఏదో అడగాలని అడిగి , భోజనం చేయకుండా పడుకుండి పోయాడు . ఎప్పటిలాగానే ప్రొద