పోస్ట్‌లు

ఏప్రిల్ 22, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

పెళ్ళి బేరం…(మినీ కథ)

                                                                          పెళ్ళి బేరం                                                                                                                                                    ( మినీ కథ ) పెళ్ళంటే నూరేళ్ళ పంట అని అందరికీ తెలుసు . అయినా కానీ పెళ్ళి నిశ్చయం చేసుకునేటప్పుడు బేరసారాలు తప్పక జరుగుతాయి . దీన్ని నాజూకుగా ఇచ్చి పుచ్చుకోవటాలు అని చెప్పొచ్చు . ఈ ఆచారాన్ని ఎవరూ పూర్తిగా మార్చలేరు . అది ప్రేమ వివాహమైనా లేక పెద్దలు నిర్ణయించిన వివాహమైనా సరే బేరాలు తప్పక చొటు చేసుకుంటాయి . ఈ మధ్యకాలంలో ఇందులో కొన్ని మార్పులు వచ్చినై ......... ఆ మార్పులలో ఒక తండ్రి తన కొడుకు ప్రేమ వివాహాన్ని ఒప్పుకోవటానికి ఎలా మాట్లాడాడో ఈ కథ చదివి తెలుసుకోండి .  *********************************** *********************************** ******************************* మేడ మెట్లు దిగి వస్తున్నాడు కార్తీక్. చొక్కా జేబులో పెట్టుకున్న సెల్ ఫోన్ మోగింది . తీసి చూసాడు. ‘ నందిని ’ అని కనబడింది. మెట్టు మీద ఆగ