పోస్ట్‌లు

ఏప్రిల్ 4, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

ఉమ్మడి కుటుంబం…(మినీ కథ)

                                                                                  ఉమ్మడి కుటుంబం                                                                                                                                                                                   ( మినీ  కథ ) ఒక కుటుంబంలో తాత మొదలు వారి పిల్లలు వారి పిల్లలు ఇలా మూడు నుంచి నాలుగు తరాలు ఉమ్మడి అనే గొడుగు కింద ఒదిగి పోయేవి . ఇంటి లోని పెద్దకు అందరూ గౌరవం ఇవ్వాల్సిందే . ఆయన మాటే వేదవాక్కు .   సమష్టి సంపదనే , సమష్టి భోజనాలే ఉండే వంటే ముచ్చటేస్తుంది . తల్లిదండ్రులు , అత్తమామలు , అక్క చెల్లెళ్లు , అన్నదమ్ములు , బావా మరదళ్లు , బందుమిత్రులు , తాతలు , బామ్మలు , మనవలు , మనవ రాండ్రతో కళకళలాడే ఉమ్మడి కుటుంబాలు సిరి సంపదల నిలయాలు . ఆ కుటుంబాలలో లేమి అనే పదానికే తావు ఉండేది కాదంటే అతిశయోక్తికాదు . కష్టసుఖాలను సమానంగా పంచుకునే ఆత్మీయులు , ఆపదలో ఆదుకునే బంధుమిత్రులతో ఒంటరితనానికి చోటుండేది కాదు . ఇది తెలిసుండి కూడా ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఉమ్మడి కుటుంబాల నుండి