పోస్ట్‌లు

ఆగస్టు 2, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

బంధుత్వాలు...(కథ)

                                                                        బంధుత్వాలు                                                                                                                                                                     ( కథ ) వివాహం ద్వారా లేదా ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా వ్యక్తుల మధ్య ఏర్పడే సంబంధమే బంధుత్వం. ఊహ తెలిసిన దగ్గరనుండి డబ్బు చుట్టూ ఆలోచనలు చేయడం ప్రారంభమైంది. 8 లేక 10 ఏళ్ళ పిల్లని కానీ పిల్లాడిని కానీ పెద్దయ్యాక ఏం చేస్తావు ? అని అడిగితే దాదాపుగా అందరూ చెప్పే సమాధానం “బాగా డబ్బు సంపాదిస్తాను.” అనే ఉంటోంది. ఇంకొక పెను మార్పు ఏమిటంటే ఉమ్మడి కుటుంబాలు పోయి వ్యష్థి కుటుంబాలు వచ్చాయి. అన్నదమ్ముల కుటుంబాలు , అమ్మ నాన్నలతో కలిసి ఉండడం పోయి ఎవరి కుటుంబాలు విరివిగా తయారయ్యాయి. ఆ బాధ కూడా దాటిపోయి నేడు భార్యా భర్తలు కూడా వ్యక్తిగత అభివృద్ధి కోసం దూరప్రాంతాలలో బ్రతకాల్సి వస్తోంది.బంధాల విలువ అంతగా దిగజారిపోయి డబ్బు , పేరు ప్రఖ్యాతులు ప్రాముఖ్యత సంపాదించుకున్నాయి. ఒంటరితనం చాలా నరకం. ఒంటరిగా ఉండబోతామనే భావనే నరకం. ఆ భావం వచ్చిన వెంటనే బంధం కోసం , బంధుత్వం కోసం