పోస్ట్‌లు

సెప్టెంబర్ 4, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

అతడే ఆమె…(కథ)

                                                                           అతడే ఆమె                                                                                                                                                       ( కథ ) తల్లిదండ్రులు చేరదీయకపోయినా , తోడబుట్టిన వారు అంగీకరించకపోయినా , చుట్టుపక్కల వారు దరిచేరనివ్వకపోయినా , సమాజం దూరం పెట్టినా ఆ ‘ మగవ ’ లు తెగువతో బతుకుతుంటారు . ‘ అర్ధనారీ ’ మణులుగా అవస్థలు పడుతూ , చీదరింపులు ఎదురైనా తమ స్వప్న లోకంలో బతుకుతూ కష్టాలకు ఎదురీదుతుంటారు . తాము కలలగన్న ప్రపంచం కోసం కన్నీళ్లను దిగమింగుకుని జీవిస్తారు . కానీ , వారిని తల్లి - తండ్రులో , తోబుట్టువులో ఆదరిస్తే , వారూ ఏమైనా చేయగలరు . హార్మోన్ల అసమతుల్య మార్పు వలన హిజ్రాగా మారుతున్న హీరో గురించి తల్లి ఎలా తెలుసుకుంది , కుటుంబ శభ్యులు ఛీ కొట్టి , చిన్న చూపు చూసినా , కన్న తల్లి అర్ధం చేసుకుని అతనికి తోడుగా ఉంటుంది ... ఆ తరువాత ఏం జరిగింది ? తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథ చదివి తెలుసుకోండి. *********************************** **********