పోస్ట్‌లు

నవంబర్ 9, 2021లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

సంస్కారం...(కథ)

                                                                                   సంస్కారం                                                                                                                                                                         (కథ) ఇంటి బయట మోటర్ సైకిల్ ఆగిన శబ్ధం వినబడటంతో కిటికీలో నుండి బయటకు తొంగి చూసింది సురేఖ . మోటర్ సైకిల్ స్టాండు వేస్తూ కనిపించాడు ఆమె భర్త సాగర్ . " పిల్లలూ , బయలుదేరండి ... బయలుదేరండి ! అంకుల్ వచ్చాశారు ".... తన ఇంట్లో ఆడుకుంటున్న ఇరుగు పొరుగు ఇళ్ళలోని పిల్లలను పంపించే ప్రయత్నంలో పడింది సురేఖ . సాగర్ లోపలకు వచ్చాడు . " హాయ్ అంకుల్ ..." చెప్పింది ఒక పిల్ల . " బై అంకుల్ " అన్నది ఇంకో పిల్ల . ఇలా జరగటం ఆ ఇంట్లో కొత్తేమీ కాదు . సాగర్ , సురేఖ దంపతులు ఆ కాలనీలోని ఆ ఇంటికి అద్దెకు వచ్చిన రోజు నుండి అదే తంతు . ఇప్పటికి రెండు సంవత్సరాలు అయినా సురేఖ తన అలవాటును మానుకోలేదు . సురేఖ పెద్దగా చదువుకోలేదు . కుటుంబాన్ని చూసుకోవటమే ఆమె ముఖ్య