పోస్ట్‌లు

ఫిబ్రవరి 23, 2023లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

టర్నింగ్ పాయింట్...(కథ)

                                                                        టర్నింగ్ పాయింట్                                                                                                                                                              ( కథ ) కన్నవారు ఎంత చెప్పినా , ఎన్ని సలహాలు ఇచ్చినా , ఎన్ని ఉదాహరణలు చూపినా వినని బిడ్డలు , తమ మొండితనంతో , పట్టుదలతో , ఈగోతో తమ జీవితాలను పాడుచేసుకుంటారు . తల్లి - తండ్రులు తమ బిడ్డల మొండితనం గురించి ఎవరికీ చెప్పుకోలేక , తమ బిడ్డల భవిష్యత్తు గురించి కలత చెందుతూ మనోవ్యాధులకు లోనవుతారు . ఇల్లాంటి మనస్తత్వం ఉన్న బిడ్డలకు ఎవరు సలహాలు ఇచ్చినా ప్రయోజనం లేదు . వారికి తమ కళ్లతో తామే స్వయంగా ఎంకో జీవిత బంధుత్వాన్ని చూసి జీవితం అనేది ఒక అడ్జెస్ట్ మెంట్ తోనే ఆనందమయమవుతుందని గ్రహిస్తేనే వారి జీవితాన్ని వారు చక్కబెట్టుకుంటారు .   ఇదే ఈ కథలో జరిగింది . చదివి తెలుసుకోండి . ********************************* ********************************* ********************************* “ సుజాతా ! కాఫీ తీసుకురామ