పోస్ట్‌లు

ఏప్రిల్ 16, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

వేరు కాపురం!...(కథ)

                                                                             వేరు కాపురం!                                                                                                                                                                       (కథ) “ ఇదిగో చూడండి ... నేను తీర్మానంగా చెబుతున్నా . ఇక మీదట మీ అమ్మ ఉన్న ఇంట్లో , నేను ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండలేను . ఇప్పుడే మా అమ్మగారింటికి వెలుతున్నా ” పద్మజ ఖరారుగా చెప్పేసి పెట్టెతో బయలుదేర ... ఆమెను ఆపటానికి ప్రయత్నించి ఓడిపోయాడు ఆమె భర్త బాలు . చాలా ఇళ్ళల్లో ‘ సుప్రబాతం ’ లేకపోతే వేరే ఏదైనా భక్తి శ్లోకాలు ... అది కూడా లేకపోతే , ఒక సహజమైన ప్రశాంత వాతావరణంతో పొద్దు ప్రారంభమవుతుంది . కానీ తనింట్లో మాత్రం ప్రతి రోజూ అత్తగారూ -- కోడలూ వేసే పోట్లాడుకునే అరుపులతోనే ప్రతి రోజూ తెల్లారుతుంది . అది తలుచుకున్నప్పుడల్లా ఒక నిట్టూర్పు వస్తుంది బాలూకి . ఈ సారి భార్య ' అల్టిమేటం ' ఇచ్చి వెళ్ళిపోయింది . భార్యా - తల్లా ? ఈ గొడవను ఎలా పరిష్కరించాడు బాలూ ? ఎవరికి న్యాయం చ