పోస్ట్‌లు

ఫిబ్రవరి 16, 2023లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

ముక్కుపొడి మనుషులు...(కథ)

                                                              ముక్కుపొడి మనుషులు                                                                                                                                                           ( కథ )   అమ్మాయలను నమ్మించి మోసం చేసి కిడ్నాప్ చేసి మృగంలాగా మానబంగం చేసే నయవంచకులు మాత్రమే కాదు ‘ స్త్రీత్వాన్ని గౌరవిస్తున్నాను ! అందాన్నే ఎంజాయ్ చేశాను ! ఇదొక పెద్ద నేరమా ?’ అని పిచ్చి వాగుడు వాగుతూ , పలు స్త్రీలను ధర్మ సంకటంతో వంకర్లు తిప్పించే భూతం లాంటి వారికీ ,   పక్కనున్న వాళ్ళకు అలర్జీ ఏర్పరిచే ఇలాంటి ముక్కుపొడి మనుషులకూ వెంట వెంటనే శిక్ష పడాలి ! వాళ్ళు చట్టం దగ్గర నుండి తప్పించుకున్నా భగవంతుడి దగ్గర నుండి తప్పించుకోలేరు . అలాంటి ఒక పెద్ద మనిషికి ఇక్కడ భగవంతుడు శిక్ష ఎలా వేశాడో ఈ కథ చదివి తెలుసుకోండి. ********************************* ********************************* *********************************** “ కస్తూరీ ! ఈ వారం ప్రింటు చేయవలసిన ప్రకటలన్నీ కరెక్టుగా నోట్ చేసుకున్నావా ?