పోస్ట్‌లు

నవంబర్ 5, 2021లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

నిజమైన అభిమానం …(కథ)

                                                                   నిజమైన అభిమానం                                                                                                                                               (కథ)   అభిమానం అనేది కూడా వెలకట్టలేనిది. కొందరి అభిమానం మధురంగా మనసు మీటుతుంది. మనుష్యులు తన సహ మనుష్యుల మనసుల గెలుచుకోవాలి.  కష్టనష్టాల్లో అదుకోవాలి. నేనున్నాంటూ భరోసానివ్వాలి. అప్పుడే ఆ మనిషి పై అభిమానం ఏర్పడుతుంది. ఒక్కసారి గుండెల్లో ఏర్పడిన అభిమానం వారిని జీవితాంతం వెన్నంటే ఉంటుంది. సందర్భం వచ్చిన ప్రతిసారి తమ అభిమానాన్ని చాటుకుంటారు. అందుకే అది వెలకట్టలేనిది. వారి ప్రేమకు ప్రతి రూపంగా ఉంటుంది. అలా సహ మనుష్యులకు చేరువైన మనుష్యులు అరుదుగా ఉంటారు. ఈ కథలో చోటు చేసుకున్న ఓ సంఘటన నిజమైన అభిమానం ఎలా ఉంటుందో నిరూపిస్తుంది. *********************************** *********************************** ************************** రఘురాం కన్ ఫ్యూజన్లో ఉన్నాడు. ఆఫీసులో అతనికి పై అధికారిగా ఉన్న గోపాలరావు గారి భార్య కొద్ది సేపటి క్రితం ఫోన్ చేసింది. గోపాలరావు రెండు సంవత్సరాల క్రిత