పోస్ట్‌లు

స్పష్టత...(కథ)

                                                                             స్పష్టత                                                                                                                                                          (కథ) " ఇలా ఎవరి దగ్గర చెప్పకుండా వచ్చేయటం పిచ్చివాళ్ళు చేసేపని...ఏమయ్యా...మీ కూతుర్లు దేనికోసం ఆ ఇంటిని అడిగారు ? హాస్పిటల్ కట్టటానికే కదా ? ఒక హాస్పిటల్ వస్తే ఎంతమందికి అది మంచి చేస్తుంది...ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది..." అయినా కానీ జీవానందం వల్ల ఒప్పుకోబుద్ది కాలేదు. "లేదు...ఏది ఏమైనా ఆ ఇల్లు జానకీ ఆశపడి కట్టిన ఇల్లు. దాన్నిపోయి పగలకొడతామంటున్నది..."   "మూర్ఖంగా మాట్లాడకు...ఇల్లు ఇల్లూ అని చెబుతున్నావే , రేపే ఒక పెద్ద వరదో , లేక భూకంపమో వచ్చి ఆ ఇల్లు పడిపోతే ఏం చేస్తావు ? ఏమీ చెయ్యలేవు కదా. కానీ ఇప్పుడు నీ ఇల్లు ఒక మంచి కార్యానికి ఉపయోగపడబోతోంది...దాన్ని తలుచుకు సంతోషపడరా" ********************************************************************************************************************* చీకటి పడుతున్న సమయం శంఖు తీర్థం మెట

మంచిదొక ఐడియా...(కథ)

                                                                    మంచిదొక ఐడియా                                                                                                                                                  (కథ) కన్న పిల్లలు ఉండి , ఆదరించే వారు లేక ఒంటరి తనంలో జీవిస్తూ వచ్చే తల్లి తండ్రులకు , మనసు ఒత్తిడి ఎక్కువై , ఆనారోగ్యం పాలవుతారు. వయసు వచ్చిన కన్న వారు , పిల్లల దగ్గర , భర్త , భార్యల దగ్గర ఎదురుచూసే వాత్సల్యము , ఆత్మీయత , వాళ్ళ యొక్క బద్రత కోసమే. కొన్ని సమయాలలో ఆ నిజాన్ని చెప్పటానికి కూడా వాళ్ళు కాచుకోనుంటారు. అంతలోపు వాళ్ల జీవితం ముగిసుంటుంది. ' సరైన టైములో తీసుకోని నిర్ణయాలు , ముగింపులు జీవితాకాలం అంతా మనల్ని నొచ్చుకునేటట్టు చేస్తుంది. ********************************* ********************************* ********************************* సినిమా హాలులో భార్య సైలజాతో నూన్ షో చూస్తున్న మహేష్ యొక్క మొబైల్ ఫోను , కంటిన్యూగా వైబ్రేట్ అవుతోంది. వైబ్రేట్ అయినప్పుడల్లా ఫోను తీసి చూస్తున్నాడు. తండ్రి శేఖర్ దగ్గర నుండే పిలుపు అనేది తెలిసిన వెంటనే అతనికి టెన్ష