పోస్ట్‌లు

ఏప్రిల్ 29, 2021లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

అతడే ఆమె…(కథ)

                                                                                  అతడే ఆమె                                                                                                                                                                         (కథ) తల్లిదండ్రులు చేరదీయకపోయినా, తోడబుట్టిన వారు అంగీకరించకపోయినా, చుట్టుపక్కల వారు దరిచేరనివ్వకపోయినా, సమాజం దూరం పెట్టినా ఆ ‘మగవ’లు తెగువతో బతుకుతుంటారు. ‘అర్ధనారీ’మణులుగా అవస్థలు పడుతూ...అర్థం చేసుకుని ఆదరించే వారిని చల్లగా ఉండమని దిష్టి తీస్తుంటారు. చీదరింపులు ఎదురైనా తమ స్వప్న లోకంలో బతుకుతూ కష్టాలకు ఎదురీదుతుంటారు. తాము కలలగన్న ప్రపంచం కోసం కన్నీళ్లను దిగమింగుకుని జీవిస్తారు. కానీ, వారిని తల్లి-తండ్రులో, తోబుట్టువులో ఆదరిస్తే, వారూ ఏమైనా చేయగలరు. హార్మోన్ల అసమతుల్య మార్పు వలన     హిజ్రాగా మారుతున్న హీరోను, కుటుంబ శభ్యులు ఛీ కొట్టి, చిన్న చూపు చూసినా, కన్న తల్లి అర్ధం చేసుకుని అతనికి తోడుగా ఉంటుంది...ఆ తరువాత ఏం జరిగింది? అతడే ఆమె(కథ) చదివి తెలుసుకోండి.                                                                 (కథ) &quo